|Home|

|Disclaimer|

Modelvliegen

Hier vindt U uitleg over het hoe en waarom van het vliegen en over modelvliegen in het bijzonder.
De volgende onderwerpen komen aan bod :

- Hoe het vliegen zich in de loop der tijd heeft ontwikkeld.
- De natuurkundige basisprincipe's die een rol spelen bij het vliegen.
- De berekeningen die nodig zijn om vleugels te berekenen.
- De werking van de besturingssystemen.
- Uitleg en berekeningen over de invloed van motoren en propellers.

Het bestand kun je downloaden door op onderstaande link te klikken.
Modelvliegen
_

WingWin2000

Dit is een door mij ontwikkeld Visual-Basic programma waarmee het mogelijk is een aantal belangrijke parameters te bepalen van een zelf te ontwerpen modelvliegtuig.

Men kan er o.a. vleugeldraagkracht, minimumvliegsnelheid, overtreksnelheid, liftcëfficiënt en propellers mee berekenen.

Men kan er o.a. ook nieuwe of bestaande vleugelprofielen mee tekenen.
Het is bruikbaar voor zowel zweef- als motortoestellen.
Het te downloaden programma heet Package.zip.
Ga als volgt te werk bij het downloaden:
- klik hieronder op 'downloaden'
- klik op OPSLAAN
- geef evt. een andere gewenste directorie op.
- ga na het downloaden naar die directorie
- rechtsklik daar op PACKAGE.ZIP
- klik op ALLES UITPAKKEN
- open de uitgepakte PACKAGE
- directorie en klik daar op SETUP.EXE
- het programma wordt nu geïnstalleerd in de directorie C:\WingWin2000
- daar kan het gestart worden door op WingWin.exe te klikken

Klik op onderstaande link om het programma WingWin2000 te downloaden
Downloaden

Succes