|HOME|

|Disclaimer|

Boekentips

Het lot van de familie Meijer (Charles Lewinsky)
In dit boek wordt de geschiedenis van vijf generaties van de zwitserse familie Meijer beschreven.
Het verhaal begint in 1871 en eindigt in 1945.
Als je begint te lezen laat het boek je niet meer los.

De schilder van het kwaad (Arthuro Pérez-Reverte)
Een oorlogsfotograaf wil de oorlogsverslaggeving de rug toekeren en trekt zich terug in een oude verdedigingstoren aan de Middellandse Zee om een muurschildering te maken waarin hij de slechtheid van de oorlog wil uitbeelden.
Daar wordt hij geconfronteerd met een moment uit zijn oorlogsverleden dat alsnog beslissend voor hem zal zijn.

De stemmen van de Pamano (Jaume Cabré)
De stemmen van de Pamano speelt zich af in Catalonië, tijdens de Spaanse Burgeroorlog en het Franco-regiem daarna.
Het verhaal springt op en neer tussen die tij en het heden.
De aanzet van het verhaal is de vondst van een aantal oude schoolschriftjes die, bij de afbraak van een oude school, door een fotografe achter een schoolbord worden gevonden.

De Heelmeesters (Abraham Verghese)
In de Heelmeesters beschrijft Verghese het opgroeien van de tweelingbroers Marion en Shiva en hun zoektocht naar de indentiteit van hun onbekende moeder.
Het verhaal begint met de geboorte van de tweeling op een missiepost in Ethiopië in de jaren zeventig van de vorige eeuw en gaat verder met hun opgroeien tot volwassen mensen.

Terugkeer ongewenst (Charles Lewinsky)
In dit boek beschrijft Lewinsky het leven van de joodse regisseur/acteur Kurt Gerson (Gerron).
Het boek is geschreven alsof het verhaal wordt verteld door Gerson zelf, gedurende zijn verblijf in het concentratiekamp Theresienstadt.
Zijn jeugd in het begin van de vorige eeuw, zijn ervaringen aan het front van de Eerste Wereldoorlog, zijn carrière als regisseur in de jaren dertig, de opkomst van het facisme in Duitsland en de consequenties voor hem, worden zeer indringend beschreven.
Zeer aangrijpend.

Droom van Gouden Bergen (Ling Zhang)
Als je van Lewinsky's boek 'Het lot van de familie Meijer' hebt genoten, zal het boek 'Droom van Gouden Bergen' je hoogstwaarschijnlijk ook erg aanspreken.
Het gaat over een andere cultuur (Chinees), begint in ongeveer dezelfde tijdsperiode (eind 19e eeuw) maar loopt door tot 2004.
In het boek wordt de geschiedenis beschreven van een familie op het Chinese platteland, waarvan de kostwinners naar Canada vertrokken om met het geld, dat zij meestal verdienden bij de aanleg van een spoorweg door de Rocky Mountains, hun familie in het moederland te onderhouden.
Zeer boeiend.

Het geweten van Roberto Doni (Giorgio Fontana)
Een zeer boeiend boek waarin de schrijver het conflict van de spaanse officier van justitie Roberto Doni beschrijft.
Het conflict ontstaat als hij moet het kiezen tussen recht en waarheid.
Zeer knap beschreven.
Het boek is echt het lezen waard.

De Truc (Emanual Bergmann)
Dit boek bestaat uit twee verhaallijnen die tegen het einde samenkomen.
De eerste verhaallijn strekt zich uit over ongeveer 80 jaar en gaat over de joodse jongen Mosche uit Praag die er van droomt om een groot goochelaar te worden.
De tweede verhaallijn speelt in deze eeuw en gaat over de joodse jongen Max uit Los Angeles die zoekt naar een toverspreuk om het huwelijk van zijn ouders te redden.
Heel fijn te lezen!

Het oog van de orkaan (Edwin Winkels)
Eind 18e eeuw verlaat Antonio Serpas het arme eiland Tenerife om met zijn gezin een beter bestaan op te bouwen in de Nieuwe Wereld van Noord-Amerika.
Ze komen terecht in een uithoek van Louisiana in de Mississippi-delta.
Edwin Winkels vertelt op een boeiende manier over het gevecht tegen de natuur en het harde werken van de familie gedurende drie eeuwen om zich daar te handhaven.
Als in 1965 de orkaan Betsy passeert lijkt dat het einde van de dynasty Serpat.
Dit boek deed mij denken aan "De lotgevallen van de familie Meijer" van Lewinsky dat zich gedurende dezelfde periode afspeelt in Europa.

 

De niet verhoorde gebeden van Jacob de Zoet (David Mitchell).
In dit boek wordt het leven beschreven van Jacob de Zoet, een Zeeuw die eind 18e eeuw via de Verenigde Oostindische Compagnie terecht komt op het afgesloten eiland Deshima, voor de kust bij Nagasaki.
Het geeft ook een zeer boeiende kijk op het toenmalige Japan en van de Hollandse V.O.C.-handelaren.

 

De levens van Jan Six (Geert Mak)

In dit boek wordt (met als rode draad het leven van het geslacht Six) door Geert Mak beschreven hoe in de roerige 16e eeuw een elitaire klasse ontstond en hoe die zich tot heden kon handhaven. Ook de rol die zij speelden in het tot stand komen van onze huidige maatschappij en maatschappelijke verhoudingen wordt door deze meesterverteller naar voren gebracht.
Zeer boeiend.

Het water kwam (Erwin Rooijakkers) (ISBN(978 94 905 5400 2)

In dit boek wordt (met als rode draad een verslag van landmeter Cornelis Zillesen) door Erwin Rooyakkers de vergeten watersnoodramp van 1799 beschreven, toen door veel watertoevoer en extreem strenge vorst, op een aantal plaatsen langs Maas, Rijn en Waal dijken doorbraken door de waterkracht en kruiend ijs en hoe Zillesen daar verslag van deed aan de regering van de toenmalige Bataafse Republiek zodat die kon helpen om de slachtoffers financiëel te ondersteunen.

Heel boeiend om zo een terugblik te kunnen werpen op die tijd en die gebeurtenis en hoe de mensen het ondergingen.